Khuyến mại
Tổ yến thành phẩm 50g 2,300,000 1,900,000
Khuyến mại
Tổ yến thành phẩm 100g 4,600,000 3,800,000
Khuyến mại
Tổ Yến Thô 100g 3,200,000 2,800,000
Khuyến mại
Tổ Yến Thô 50g 1,600,000 1,400,000