Khuyến mại
Tổ yến thành phẩm 50g Original price was: 2,300,000₫.Current price is: 1,650,000₫.
Khuyến mại
Tổ yến thành phẩm 100g Original price was: 4,600,000₫.Current price is: 3,300,000₫.
Khuyến mại
Tổ Yến Thô 100g Original price was: 3,200,000₫.Current price is: 2,200,000₫.
Khuyến mại
Tổ Yến Thô 50g Original price was: 1,600,000₫.Current price is: 1,100,000₫.